Det Norske Misjonsselskap (NMS) har et variert tilbud til barn, unge og voksne. Gjennom våre nettsider vil vi forsøke å gi et bilde av hva vi er opptatt av i denne regionen, hvilke tilbud vi har, hvem vi er og hvilke utfordringer og oppgaver som opptar oss.

NMS er en 'frivillig organisasjon' og er en del av Den norske Kirke. Vi har bruk for mange frivillige medarbeidere til ulike aktiviteter, og leser du videre, vil du sikkert oppdage at det også er plass for deg i vårt fellesskap.