Vår VISJON: En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land

LANDSSTYRET 2014-2017:
Øyvind Meling, leder
Astri Marie Wessel, nestleder
Hege Steinsland
Kristoffer Hansen-Ekenes
Svein Ingve Nødland
Svein Malmbekk
Karoline Birkeland Jensen, NMS U representant
Ragnhild Mestad, ansattes representant (NMS)

------------------------------------------------
Jeffrey Huseby, generalsekretær
Inger Kari Søyland, ass. generalsekretær

Varamedlemmer:
Nina Elisabeth Lind
Eva Tokheim
Jan Egil Norheim
Trond Hjorteland
Morten Sandland

 

Landsstyret består av leder (valgt ved særskilt valg), fem valgte representanter, en representant for  (NMS U) og en representant for de ansatte.

HOVEDADMINISTRASJONEN
ligger i Stavanger og er organisert fem avdelinger: Programavdelingen, økonomiavdelingen, personalavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og eiendoms-og driftsavdelingen.

NASJONALT 
er det lokale arbeidet i Norge organisert i sju regioner:

NMS Region Bjørgvin - NMS Region MøreNMS Region NordNMS Region StavangerNMS Region SørNMS Region TrøndelagNMS Region Øst

Arbeidet i Norge har fokus på fire ulike fagområder; frivillighet, menighet, grasrot (foreninger og grupper) og arbeid blant aldersgruppen 18-40 år.

I overkant av 2000 foreninger og grupper er tilknyttet organisasjonen og nærmere 4000 enkeltpersoner har tegnet medlemsskap. I tillegg har rundt 560 menigheter inngått avtale om å støtte NMS-prosjekt.

INTERNASJONALT 
er vi engasjerte i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa. En representant er ansvarlig for den daglige ledelse av virksomheten i det enkelte land og for kontakten med samarbeidspartnerne.

NMS U (Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon)
NMS er moderorganisasjon for den selvstendige barne- og ungdomsorganisasjonen NMS U, også den har hovedadministrasjon i Stavanger.