NMS' Grunnregler og vedtekter  

Grunnlagsdokument om misjon

Basic document on mission

Protokoll fra NMS Generalforsamling 2014.

Strategiplan 2015-2017  

Norwegian Mission Societys strategy 2015-2017

Programprofildokument Budskap 

Programprofildokument Bistand 

Programprofildokument Bygging

Prinsippdokument om NMS' diakonale profil

Policydokument om muslimmisjon

Profildokument om samlivsetikk

Policy document on relationship ethics

Etiske retningslinjer for NMS

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser

Policydokument om kjønn

Retningslinjer mot mobbing og trakassering (med klageskjema)